Pacto PSOE-Ciudadanos: Unha análise económica

0
639

O Partido Socialista e Ciudadanos chegaron a un acordo, a un pacto de investidura que, presupoñendo que non consiste nunha manobra pre-electoral, tardou apenas uns minutos en ser duramente criticado tanto polo Partido Popular como pola formación que lidera Pablo Igrexas.

Mentres as críticas de Mariano Rajoy facían mención a que a suma de PSOE máis Ciudadanos non é suficiente para que se produza unha investidura, os de Podemos acusaban a Pedro Sánchez de sucumbir ás peticións de Luís Garicano (Economista e coordinador do programa económico de Ciudadanos).

Dos sete puntos que contén este acordo, son dous os que fan referencia ao plano económico, Están fundadas as críticas sobre el?:

MENOS TRABAS PARA EMPRENDER E MÁIS INVESTIMENTO EN I+D+i

O documento ábrenos a porta a que se pretende emprender máis e mellor, de feito ponse sobre a mesa a mellora do match-funding en sectores estratéxicos, que non é máis que unha coinversión entre o Sector Público e o capital especializado.

Dúas institucións internacionais toman partido aquí, por unha banda preténdese crear un homólogo do Fraunhofer de Alemaña, un centro de investigación tecnolóxico dedicado a liquidar problemas empresariais a través de contratos, no caso alemán emprega a 18000 profesionais con máis de 1600 millóns anuais de orzamento.

O outro instituto pretende imitar ao modelo británico, unha axencia de apoio a pequenas e medianas empresas para facilitar a súa creación, funcionamento e internalización.

MAIOR TAMAÑO EMPRESARIAL E CROWDFUNDING

En palabras do Círculo de Empresarios, moitas empresas deciden reducir a súa facturación e por conseguinte o seu tamaño e competitividade para obter beneficios fiscais, debido a que os limiares para ser consideradas como Gran Contribuíntes situábanse nos 6 millóns de euros. Parece que PSOE e Cidadáns oíron estas pregarias e inclúen no seu acordo a ampliación a 20 millóns o limiar de facturación, tal e como solicitaba Javier Veiga.

Outro punto é a modificaci?n da Lei de Financiamento Empresarial, de modo que se permitirá ampliar os límites de investimento e traballarase para incorporar medidas de transparencia que diminúan os riscos dos investidores.

REFORMA DO RETA E DA LEI DE SEGUNDA OPORTUNIDADE

En relación aos autónomos:

 • Modificación das cotizacións sociais para adecualas ao nivel de ingresos reais
 • Reforma do sistema de módulos, evitando que se asigne esta forma de cotización a un determinado sector ou actividade.
 • Mentres estas reformas non se implementen, o Acordo propón unha medida excepcional que permitiría pagar unha cotización reducida de 45 euros da que se beneficiarían todos os autónomos que teñan uns ingresos reais inferiores ao SMI.
 • Reducir o 20% de recarga por atrasos de vinte e catro horas, facendo este extensible polo menos a cinco días desde o final do prazo.
 • Se un autónomo tivo que cesar a súa actividade por causas xustificadas, segundo este acordo poderíase volver beneficiar da tarifa reducida ao montar unha nova actividade.
 • Eliminar a obrigatoriedade mensual do pago de cotizacións, pasará a ser trimestral

Lei de Segunda Oportunidade:

A Lei de Segunda Oportunidade é un vehículo que permite exonerarse das súas débedas (persoas físicas e xurídicas), protexendo o seu patrimonio actual e futuro. Entrou en vigor en xullo de 2015, e preténdese incorporar as débedas con Facenda e Seguridade Social, de modo que estas administracións concorran en igual de condicións que as empresas mercantís nos procesos concursais.

CONTRA O CAPITALISMO DE AMIGUETES

Nun primeiro intento por loitar contra os oligopolios de sectores estratéxicos, PSOE e Cidadáns queren favorecer a entrada de competidores, outorgando transparencia ás regulacións, así o anuncian no seu texto no que anticipan que entrasen novos oferentes de servizos.

A regulación financeira ha quedado moi tocada durante as lexislaturas pasadas e non podía quedar fóra, Por que? Tras o anuncio do Banco de España de que necesitaba máis competencias de regulación, exponse un modelo baseado en dous bloques fundamentais (Twin-Peaks), por unha banda a SOLVENCIA e polo outro a CONDUTA.

SOLVENCIA: Quérese controlar a solvencia das compañías de seguros e de investimento a través dunha Autoridade de Control Macroprudencial, é dicir, tomaríanse algunhas competencias do Ministerio de Economía e da CNMV e centralizaríanse no Banco de España, para que? Para gañar independencia.

CONDUTA: O explicabamos antes, os aforradores perderon a confianza nas entidades financeiras, para corrixir isto crearíase unha Autoridade de Protección ao Consumidor e Investidor Financeiro, en mans da CNMV, centralizando e unificando todas as reclamacións e queixas.

FINANZAS PÚBLICAS

A independencia dos organismos volve gañar importancia neste apartado, proponse dotar dun orzamento estable e propio á Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIREF) que é a encargada de supervisar o funcionamento e cumprimento da xestión pública, deixando de depender do Ministerio de Facenda.

Ingresos Públicos

Ademais dunha reforma fiscal con caràcter progresivo da que non nos ofrecen máis datos e que se estudiarà para implementar en 2017, aparece:

 • A reformulación do Imposto Sobre Sociedades que se asemellará aos tipos medios europeos (25%). Non ofrecen datos pero talvez queda en torno ao ( 27% e 22%)
 • As rendas do Traballo tamén se verían beneficiadas porque prometen reducir a súa tributación, pero tampouco nos atopamos con cifras.
 • Redución do IVE cultural ao 10%
 • Harmonizar impostos, isto é, existen determinados tributos como o Impostos de Sucesións e Doazóns que en función da Comunidade Autónoma xera competencia, desta maneira tentaríase evitar ese vaciamiento e homoxeneizar o imposto.
 • Fraude fiscal:
 1. Máis medios humanos e técnicos na AEAT e Inspección do Traballo.
 2. Revisar o réxime de estimación obxectiva
 3. Esixir 2.800 millóns de euros da Aministía Fiscal practicada polo anterior Goberno (Tributouse a un 3% en lugar dun 10%)
 4. Dereito dos consumidores para pagar as compras superiores a 25 euros con cartón, e limitación de 1000 euros para transaccións financeiras en efectivo.

EMPREGO: NEGOCIACIÓN COLECTIVA

PSOE e CIDADÁNS farán que os convenios de ámbito superior sexan prioritarios aos da empresa, orientado á xornada laboral e ao seu salario, pola súa banda, o empresario terá a oportunidade de modificar de maneira xustificada a estrutura e cantidade do salario do seu empregado nun 5% anual, tras previa negociación

EMPREGO: CALIDADE

Ademais dos contratos de substitución e formación, coexistirán dúas modalidades de contratación:

Contrato de traballo indefinido: Destinado a cubrir aqueles postos de traballo de duración indefinida ao que se lle endurecerán as causas para xustificar o despedimento.

Contrato estable e progresivo: Nace como unha ferramenta para evitar a precariedade laboral, non terá unha duración superior a dous anos e o seu obxectivo será que se converta ao traballador en posuidor dun contrato indefinido, pero, como?

O Acordo propoñía un sistema de indemnización por despedimentos progresivos, sendo máis económico liquidar o contrato o primeiro ano (12 días por ano), menos económico que no segundo (16 días por ano) para confluír cos 20 días por ano do contrato indefinido, sempre que esteamos a falar dun despedimento procedente.

Se o despedimento é improcedente, as contías serían, homólogamente, (20,25 e 33 días).

Isto xerou unha choiva torrencial de críticas por parte dos partidos máis identificados coa esquerda, ou así o quixeron defender, con todo, hai que ter en conta que nos países nórdicos, frecuentemente sendo exemplo de ambas as correntes, apostan por un sistema de despedimento case libre (en materia de custos) e tentan ampliar as medidas de contención posteriores, por exemplo o desemprego, formación, reinserción laboral? É dicir, é falso que canto máis ríxido sexa o sistema de despedimentos mellor vaia a funcionar o mercado laboral, en Dinamarca ou Suecia sae baratísimo despedir pero invístese máis en arroupar ao desempregado para catapultarlo novamente ao mercado laboral, Será esta medida un avance cara a ese modelo?

Finalmente o PSOE ha reformulado este epígrafe e ha mantido o sistema de indemnizacións vixente.

A economía de fichas, baseada en premios, xorde neste acordo no modelo de conversión de contratos estables a contratos indefinidos, a través de bonficaciones nas cotizacións sociais, cun fondo para financiar parte do despedimento que asumirá 8 días por ano, similar ao modelo de Austria. Esta regulación tamén pretende desincentivar a despedir ás empresas, posto que o feito de despedir encarecerá as cotizacións, parece que se pretende trasladar o custo do despedimento en ambas as direccións, vía indemnización (rebaixa en días) e vía contratación( subida en custos).

REINSERCIÓN LABORAL

Intuïámolo antes, no camiño cara a un modelo nórdico, talvez influenciados por Cidadáns, proponse sobre a mesa a creación de programas de reinserción laboral a maiores de 45 anos que fosen despedidos de maneira voluntaria ou forzosa.

Para a formación laboral crearase un sistema de cheques para que os desempregados tomen a súa propia elección sobre onde formarse, asesorados por profesionais, o que descoñecemos é o efecto que terá nas academias Haberá unha subida de prezos?.

Ademais manteranse as subvencións por contratación a parados de longa duración e buscaranse fórmulas para que os mozos e adultos póidanse especializar nas tecnoloxías, xa que por como se pode apreciar durante todo o documento, o novo posible goberno aposta forte pola innovación tecnolóxica.

Aínda queda por falar sobre economía colaborativa, economía social e ambiental, entre outros puntos, que se tratarán noutro artigo, polo de agora quedámonos co máis rechamante, modificación do sistema de despedimentos, creación de axencias de supervisión independentes, innovación tecnolóxica e conxelación de impostos. Como sempre, é a teoría, veremos en que queda.

 

 

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor, deja tu comentario
Por favor, introduce tu nombre aquí